Betosil

BetoSil®  je savremeni, specijalni materijal na bazi odabranih neorganskih veziva i pomoćnih sredstava.

Osobine
BetoSil® se veoma lako nanosi na podlologu, na koju se veoma dobro vezuje a dozvoljava dalje nesmetani transfer vodene pare. Kada se osuši nije više rastvoran u vodi, a otporan je i na razne agresivne atmosferske uticaje.

Namena
BetoSil®se uspešno upotrebljava za trajnu zaštitu mineralnih podloga (naročito beton).Tretirana površina postaje trajno zaštićena od štetnog uticaja sledećih agresivnih materijala 

  Sve vrste otpadnih voda
  Svi atmosferski uticaji (SO2 , CO2 , dim, kisela kiša)  
  Razne soli kalcijuma,kalijuma,natrijuma,magnezijuma,bakra,
  cinka,aluminijuma,mangana,gvožđa,nikla,kobalta, kao i amonijeve soli  
  Sulfitna lužina
  Melasa, kukuruzni sirup, rastvor glukoze, sok od silaže
  Mleko

Može se primeniti na spoljne i unutrašnje podloge. Ne može se koristiti za podloge od drveta, gipsa i PVC-a, kao ni za podloge tretirane uljanim premazima i lak bojama.

Način primene
BetoSil®se nanosi valjkom, četkom ili raspršivanjem, posle čega tretirana površina mora da se suši najmanje 12 sati.
Ne preporučuje se temperatura nanošenja ispod +8 °C niti viša od 35°C, a relativna vlažnost vazduha treba da je manja od 80 %. 
Potrošnja iznosi 0,5 do 1 kg/m2 u zavisnosti od karakteristike podloge. Nakon rada alati se mogu lako oprati vodom.

Rok upotrebe
Rok upotrebe iznosi 12 meseci pri skladištenju na temperaturi od 5 do 30°C, pri zaštiti od direktnog sunca i mraza.