Osnove našeg razvoja

Samo striktno poštovanje zahteva zakona građevinske fizike omogućuje trajnu ekologiju i zdravo okruženje životnog prostora, izgrađenog da u njemu žive pokolenja. 
Zakoni građevinske fizike jasno definišu uslove zdravog stanovanja. Sledeći ambijentalni uslovi moraju biti ispunjeni:

Dijagram

Samo primenom građevinskih materijala koji omogućuju gradnju paropropustljivih zidova (paropropusni malter, silikatno-pucolanski paropropusni glet i silikatno-pucolanska paropropusna boja), kao i prirodnim materijalima (drvo,trska,cigla) je moguće postići ove uslove, zato što takvi sistemi dišu i prirodnim putem regulišu klimu u prostorijama. Koeficijent paropropustljivosti [µ] svih ovih materijala i sistema treba da bude 10 ili manji.

Parodifuzna kuća znači stalno provetrena kuća bez otvaranja vratiju i prozora, i time uštedu energije za zagrevanje. Paradifuzni materijali omogućuju stalnu nesmetanu razmenu zagađenog vazduha iz prostorije i svežeg vazduha iz atmosfere. Bez takvih osobina građevinskih materijala je nezamisliv novi nezadrživi trend niskoenergetskih kuća, kod kojih je važna izmena vazduha a ne toplotne energije.

Taj efekat se može uporediti sa sintetičkim (najlon, perlon) paronepropusnim košuljama, u kojimo smo se znojali sve dok nismo počeli da koristimo prirodne, pamučne materiale, koji dišu.

Paropropusnost se označava koeficijentom µ koji pokazuje koliko puta je difuzija vodene para kroz određeni materijal manja od difuzije vodene pare kroz sloj vazduha iste debljine.


Što je broj manji to je paropropusnost bolja !

Vrednosti za µ nekih građevinskih materiala

Da bi prostorije bile prijatne i zdrave za stanovanje preporučujemo naš koncept koji se sastoji od četiri glavne neorganske komponente

Ova četitri materijala su podešena jedan prema drugom i zato je vrlo važno da se u našem sistemu ne koriste strani materijali jer će doći do remećenja paropropustljivosti i naknadnih štetnih pojava (iscvetavanja i opadanja boje) na obrađenoj površini.

PAROPROPUSTNI SISTEM GRADNJE
Ciglomal®-om

Zid od opeka

 Koliko su ovi sistemi stabilni, može se zaključiti po egipatskim slikama u piramidama (preko 3000 godina) ili po freskama u raznim manastirima (oko 1000 godina) rađenih na sličnoj osnovi.

egipat.jpg freska.jpg
Otisak cipele
Otisak cipele rimskog legionara
na malteru iz prvog veka naše ere,
nađenog u Sirmiumu (Sremska Mitrovica).


Pored ovog sistema razvili smo i druge proizvode na bazi gore navedenih principa.

FoboSil®,paropropustni zaštitni hidrofobirajući premaz za fasade, zidove, spomenike od raznih materijala
KroSil®, paropropustni hidrofobirajući zaštitni premaz za crepove
Bet
oSil®, paropropustni zaštitni premaz za betonske površine