Glosar

Vrednost μ koeficijent paropropusnosti (otpor difuziji vodene pare) μ je bezdimenziona veličina koja pokazuje koliko je puta veći otpor difuzijskom prolasku vodene pare kroz promatrani građevni materijal, nego kroz sloj mirnog vazduha jednake debljine i jednake temperature. Po našem shvatanju treba da leži između 0,1 i 10,0
Sd = d [m] *µ ekvivalentna debljina sloja vazduha , koja stvara isti otpor difuziji vodene pare, kao debljina materijala d [m] sa odgovarajućim koeficijentom paropropusnosti µ, d [m] = Sd/µ
Termička dilatacija osobina materijala da se širi ili skuplja, pri promeni temperature kojoj je izložen
UV stabilnost fizička i hemijska stabilnost materijala izloženog uticaju UV zrakova
Isoljavanje pojava na zidovima, kada vlage iz zidova isparava, a u njoj rastvorene soli se talože na površini zidova i pri kristalizaciji povećavaju zapreminu i time razaraju malter i boju. Trajno se sprečava stalno-isušujućim malterom (HidroSil®).

Tehničke karakteristike građevinskih materijala

paropropustljivi-materijali-karakteristike.png