Reference

Fasada Opštine Apatin Banatsko Aranđelovo Crkva Bođani Crkva manastira Jaša Tomić Crkva Kapela Sv.Roke Subotica Privredna Komora Vodica

 

 Lista  izvedenih radova HidroSil®-om na raznim objektima u periodu 2007 i 2008 godine

HidroSil® (Zakonski zaštićeno ime SuboSil®-a) proizveden i ugrađen materijal
pod stručnim nadzorom i/ili u izvođenju“KEMA San-Trade” Subotica

  Objekat - investitor Domicil Radovi
1. Selma Subotica Sanacija kapilarne vlage
2. Rasveta Subotica Sanacija kapilarne vlage
3. Vojvodinaput Subotica Sanacija kapilarne vlage
4. Parohijski dom Zrenjanin Sanacija kapilarne vlage
5. McDonalds Subotica Sanacija kapilarne vlage
6. Poljoprivredni muzej Kulpin Sanacija kapilarne vlage
7. Srpski dom Sr. Mitrovica Sanacija kapilarne vlage
8. Istorijski Arhiv Sr. Mitrovica Sanacija kapilarne vlage
9. Muzej Srema Sr. Mitrovica Sanacija kapilarne vlage
10. Crkva manastira Mala Remeta Sanacija kapilarne vlage
11. Vojno-državni objekat KaraÄ‘orÄ‘evo Sanacija kapilarne vlage
12. Slogan Subotica Sanacija kapilarne vlage
13. Restoran Nina ÄŒonoplja Sanacija kapilarne vlage
14. Stamb.obj. Francišković Subotica Sanacija kapilarne vlage
15. Objekat Sava Stojkov Sombor Sanacija kapilarne vlage
16. Vulkanprotektor Apatin Sanacija kapilarne vlage
17. Parohijski dom Vojka Sanacija kapilarne vlage
18. Kulska banka Subotica Sanacija kapilarne vlage
19. Restoran Bates Subotica Sanacija kapilarne vlage
20. Objekat Kumozec Palić Sanacija kapilarne vlage
21. Srpska Pravosl. crkva Martonoš Sanacija kapilarne vlage
22. Rimokatolička crkva Martonoš Sanacija kapilarne vlage
23. Turistički savez Sr. Karlovci Sanacija kapilarne vlage
24. Stambeni obj. Mesaroš Subotica Sanacija kapilarne vlage
25. Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin Sanacija kapilarne vlage
26. Uspenjska crkva Zrenjanin Sanacija kapilarne vlage
27. Pravoslavna crkva Lađarak Sanacija kapilarne vlage
28. Donja crkva Sr. Karlovci Sanacija kapilarne vlage
29. Crkva manast. Hopovo Hopovo Sanacija kapilarne vlage
30. Rimokatolička crkva Srbobran Sanacija kapilarne vlage
31. Saborna crkva Sr.Karlovci Sanacija kapilarne vlage