Bojasil

je zaštićeno ime za našu iskonsku, savremenu, specijalnu, ekološku, silikatno-pucolansku boju na bazi odabranih neorganskih veziva i neorganskih punila, kao i pomoćnih sredstava. Ovakva boja se koristi na svim mestima gde se traži paropropusni premaz, koji omogućuje zdravu mikroklimu.

BojaSil®se uspešno upotrebljava za bojenje unutrašnjih i spoljnih površina (fasada). Ne može se koristiti za podloge od drveta, iverice, gipsa i PVC-a, kao ni za podloge tretirane uljanim premazima i lak bojama.
BojaSil®se nanosi valjkom, četkom ili raspršivanjem, posle 3 do 5 sati površina je suva na opip ali se tretirana površina mora sušiti najmanje 12 sati pre eventualnog ponovnog premaza. Nakon 24 sata sušenja premaz više nije vodorastvorljiv i otporan je na atmosferske uticaje.

Potrošnja iznosi 0,5 do 1 kg/m2 u zavisnosti od karakteristike podloge. Nakon rada alati se lako mogu oprati vodom. Za podešavanje željenog viskositeta upotrebiti «Podlogu P».

 Osobine silikatnih boja i gleta

• Prodiru u podlogu, okremenjavaju se sa podlogom i stvaraju nerastvorne silikatne strukture, slične kamenu

• Stvaraju paropropustne strukture koja sprečava kondenzaciju vode na zidovima („znojenje" zidova)

• Voda ne može da prodre iza boje i da zgura boju i pravi mehurove

• Prodiru u podlogu i učvršćuju trošnu i oguljenu podlogu

• čŒvrsti su i ne mogu se zgrebati

• Postojani na UV zrake i ne menjaju boju u toku vremena

• Ne dolazi do naelektrisanja i ne privlače čestice prljavštine i polena

• Nepovoljan supstrat za rast bilo kakvih mikroorganizama

• Srodna struktura i osobine sa grač‘evinskim materijalima i zato prirodan izgled

 

Razlike u osobinama silikatnih i disperzionih boja

Silikatne boje

Disperzione boje
  • kalcifikacija i stvaranje silikatne strukture slične peščarima
Stvaranje zatvorenog filma
  • Prodire u podlogu i veže se za nju
Površinski film
  • Paropropustna struktura
Zatvoreni slabo paropropustljivi film
  • Zbog poroznosti ne dolazi do kondenzacije vode
Kondenzacija vlage, „znojenje“ zidova
  • Minimalno prljanje zidova
Jako prljanje filma na zidovima
  • Postojano na UV zrake
Nepostojano na UV zrake
  • Nezapaljivo
Film osetljiv na toplotu i zapaljiv
  • Postojan na rastvarače
Bubri i delimično se rastvara u nekim rastvaračima
  • Bakteriostatičan
Potrebni su specijalni aditivi za sprečavanje rasta mikroorganizama
  • Nemogućnost naelektrisanja zbog stalne vlage                                           
Naelektrisanje trenjem i privlačenje prašine i polena (alergije)