CigloMal

CigloMal® je zaštićeno ime našeg specijalnog sanacionog maltera na bazi posebnog pucolanskog agregata, cementa i aditiva, a koji se koristi za malterisanje zidova od cigle u zonama koje nisu napadnute kapilarnom vlagom, te kao pucolanski malter za izravnavanje oštećene podloge pre nanošenja sistema HidroSil®. Ovaj material je idealan za malterisanje zidova od cigle iz razloga što ima istu linearnu termičku dilataciju kao i sam zid (mogućnost nanosa i do 15 cm debljine).

CigloMal® može se aplicirati na svaku noseću podlogu od cigle, te na podlogu od naboja ili nepečene cigle. Stari malter, premazi i svi ostali nanosi se moraju u potpunosti odstraniti do čiste površine cigle, a fuge očistiti do dubine od 2 cm. Nakon toga površinu je potrebnoodprašiti i oprati mlazom vode.

Na novim zidovima je potrebno ostaviti ili očistiti fuge do dubine 2 cm, te potom površinu otprašiti i oprati mlazom vode.

CigloMal® je veoma podesan za gradske fasade, te sakralne i druge objekte od posebnog značaja.