Gletasil

je zaštićeno ime za naš iskonski silikatno-pucolanski glet na bazi neorganskih sirovina, koji je nezamenljiv u svim sistemima gde se želi postići paropropustljivost zidova. Ne sadrži nikakva paronepropusna organska veziva a postojan je na UV-zrake.

GletaSil® se uspešno upotrebljava za poravnavanje unutrašnjih i spoljnih površina (fasada).

GletaSil® se isporučuje gotov za upotrebu. Za eventualno podešavanje viskoziteta koristiti «Podlogu P». Nipošto ne upotrebljavati strane razređivače, jer dolazi do uništavanja paropropustljivih osobina sistema i naknadnih štetnih pojava (iscvetavanje,opadanja boje) na obrađenoj površini.

GletaSil® se ne može koristiti za gipsane površine, plastiku, drvo i ivericu.