Hidrosil

je zaštićeno ime našeg sanacionog trans-maltera specijalno kreiranog za trajno isušivanje vlažnih zidova. Može se korititi za zidove od opeka, betonskih blokova kao i za nabijanice. Poseduje atest o podobnosti Instituta za ispitivanje materijala u Beogradu pod brojem VHM-692/07 od 4.10.2007 godine.

HidroSil® se sastoji od specijalno odabranih sirovina i aditiva koje u zajedničkom dejstvu transportuju kapilarnu vlagu iz zidova u vidu vodene pare, kroz mikroporoznu strukturu HidroSil®-a na njegovu površinu i time u prostor.

Sema principa

 HidroSil® služi za trajna rešenja problema vlažnih zidova.

Nekoliko refrentnih objekata rađenih HidroSil®-om.

Hidrosil