Krosil

 

 

KroSil® je naš specijalni materijal za impregnaciju crepova na bazi odabranih neorganskih veziva i pomoćnih sredstava.
Osobine

KroSil® se veoma lako nanosi na crepove, na koje se veoma dobro vezuje a dozvoljava dalje nesmetani transfer vodene pare. Kada se KroSil®osuši nije više rastvoran u vodi i čini crep trajno nepromočivim, štiti od biokorozije, a i otpornim na razne agresivne atmosferske uticaje.

Namena
KroSil® se uspešno upotrebljava za trajnu zaštitu svih vrsta crepova.Tretirana površina postaje trajno zaštićena od biokorozije kao i od štetnih agresivnih atmosferskih uticaja kao što su SO2 , CO2 , dim, kisela kiša. Osim toga je tretirana površina postojana na UV-zrake.  

Način primene
KroSil® se nanosi četkom ili raspršivanjem, posle čega tretirana površina mora da se suši najmanje 12 sati.
Ne preporučuje se temperatura nanošenja ispod +8 °C niti viša od 35°C, a relativna vlažnost vazduha treba da je manja od 80 %. 
Potrošnja iznosi 150 do 250 g/m2 u zavisnosti od karakteristike crepa. Nakon rada alati se mogu lako oprati vodom.

Rok upotrebe
Rok upotrebe iznosi 12 meseci pri skladištenju na temperaturi od 5 do 30°C, pri zaštiti od direktnog sunca i mraza.

 

Krov kuće u Zmaj Jovinoj 8
tretiran 5.6.2007

krosil.jpg

Izgled krova 24.7.2008